P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
21.05.2019 - 03:47 CET Přihlášení uživatele

Kutná Hora > Památky

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Kostel sv. Jakuba

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 1, 284 01 Kutná Hora , Tel: + 420 327 515 796, http://www.khfarnost.cz
Otevírací doba: červen-září 10:00-17:00 / June-September 10 a.m. - 5 p.m.
Reprezentativní městský chrám, ve kterém je zachován zajímavý pozd­ně gotický, renesanční i barokní inventář.

  Pravidelné bohoslužby v neděli od 9 hodin, v pondělí, ve středu a v pátek od 18 hodin.

Historie

Počátkem 14. století vyrůstají v sousedních městech Jihlavě, Kolíně a Havlíčkově Brodě reprezentativní městské chrámy. Potřeba vlastního kostela se stala velmi naléhavou, neboť v Kutné Hoře dosud stojí nevyhovující dřevěné kaple umístěné v bezprostřední blízkostí dolů. Proto se přistupuje k výstavbě vlastního kamenného chrámu, který by lépe odpovídal významu města. Podnik velkým dílem financují význačné patricijské rody spolu s horními úředníky. Stavba zajišťovaná pražskou stavební hutí probíhala v letech 1330 - 1420 a jako na mnoha jiných místech tak především zde, se projevuje vliv cisterciá­ckého kláštera v Sedlci. Původní projekt počítal se zbudováním dvouvěžového kostela, avšak druhá věž nebyla nikdy dokončena. Poddolované podloží svahu, na jehož okraji stavba stojí, nezajišťovalo její potřebnou stabilitu. Vystavěná věž měří 86 m a podle ní je kostel někdy nazýván Vysoký. Od třicátých let 15. století do r. 1620 jej spravovala utrakvistická církev a město se na nějaký čas stává i sídlem utrakvistického biskupství. V chrámu je zachován zajímavý pozd­ně gotický, renesanční i barokní inventář. Pozoruhodnými výtvarnými díly jsou obrazy:

renesanční tabule z r. 1515 nazvaná Poslední večeře od H. Elfedara, reliéf Kristus a bratři Zebedeovi s vedutou Kutné Hory z r. 1678 od K. Eichlera, Stětí sv. Jakuba od F. X. Palka z r. 1752 (oltář) a obraz Sv. Trojice signovaný Petrem Brandlem r. 1734 (oltář).