P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.02.2019 - 11:54 CET Přihlášení uživatele

Výlety > Hrady, zámky a jiné historické památky

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Rataje nad Sázavou a hrad Pirkštejn

Malebné městečko na ostrohu nad řekou Sázavou si určitě zaslouží vaši návštěvu, i když v poslední době doplácí tato 'perla posázaví' na svou polohu na periferii Středočeského kraje.

     Hrad Pirkštejn

    Počátky hradu Pirkštejna spadají do druhé poloviny 13. století. Od zakladatele Přibyslava z Ratají přešel do majetku pánů z Úžic, kterým byl pro ozbrojený odpor proti králi Václavu II. záhy konfiskován. Asi nejznámějšími držiteli hradu byli páni z Lipé. Od Jindřich z Lipé, slavného obránce Kutné Hory proti vojku Albrechta Rakouského, podkomořího Českého království a později i osobního přítele Jana Lucemburského, přešlo zboží na jeho syny a jedna větev po hradu záhy přijala přídomek z Pirkštejna. Mezi jejími členy nalezneme jak zemské škůdce, tak významné státníky a politiky. Hynek Ptáček z Pirkštejna byl vůdčí osobností polipanského období a stal se zemským hejtmanem a vychovatelem budoucího českého krále Jiřího z Poděbrad. Po jeho smrti v roce 1444 panství přešlo na dceru Žofii provdanou za Jiříkova syna Viktorina z Münsterberka. To už ale pomalu přestal vyhovovat soudobým nárokům na bydlení a noví majitelé si za své stálé sídlo zvolili ratajský horní hrad. Pirkštejn zvolna chátral až byl v roce 1724 upraven na faru a v majetku církve je dodnes. Hrad je výjimečnou ukázkou šlechtického sídla, které se do dnešních dnů dochovalo jen s minimálními úpravami.           

 

     Rataje nad Sázavou

    V dobách třicetileté války získal ratajské panství hrabě Bedřich z Talmberka, nejvyšší sudí  Českého království. Nový majitel přivedl do městečka italského stavitele Andrease de Quarda a ze zřícenin vyhořelého horního hradu začal budovat nový zámek se zahradou a přístupovou alejí. Náklady na výstavbu byly tak vysoké, že nakonec přinutili jeho vnuka Jana Františka z Talmberka v roce 1712 k prodeji panství, které tak přešlo do vlastnictví rodu Kinských z Vchynic. Noví majitelé věnovali Ratajím velkou pozornost. Při zámku založili pivovar, upravili interiér zdejšího kostela a z pustnoucího hradu Pirkštejna zřídili faru. Roku 1764 koupila panství kněžna Marie Terezie Savojská, jejíž panování je označováno za zlatý věk Ratají. Slibný rozvoj byl však přerušen velkou morovou ranou v letech 1770 -1772, kdy zde zemřelo přes 500 lidí. Po smrti vévodkyně přešel zámek do vlastnictví knížat z Lichtensteina a v něm zůstal až do roku 1933, kdy ho Jan II. z Lichtensteina prodal ratajské obci. V současné době zde sídlí obecní úřad, pošta a muzeum.Pirkštejn
Pirkštejn
Pirkštejn
zámek
zámek
zámek
nádvoří
nádvoří
nádvoří