P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
26.06.2019 - 22:54 CET Přihlášení uživatele

Výlety

Tisk Řadit podle data vložení sestupně Řadit podle data vložení vzestupně Řadit podle nadpisu sestupně Řadit podle nadpisu vzestupně Zpět
Zobraz / Skyj

Románské památky (ranný středověk)

Obraz krajiny před založením Kutné Hory umožňují románské kostely, jež stály u tehdejších zpravidla opevněných sídel při obchodních cestách. Románský původ má tzv. Opatská kaple v sedleckém klášteře. Malínské kostely sv. Štěpána, Jana a Pavla pamatují zdejší Slavníkovskou mincovnu. Kostel sv. Prokopa si nechal spolu s tvrzí vybudovat Miroslav z Cimburka, když svoje sedlecké sídlo daroval cisterciákům. Vysvěcení kostela sv. Jakuba byl přítomen král Vladislav II. Raně gotický kostel sv. Bonifáce nalezneme v Loších. Na druhou stranu od Kutné Hory je možné navštívit románský kostel ve Vysoké, který tvoří sakristii mladší stavby. Při návratu do Prahy je možné zhlédnout i románský kostel Zvěstování Panny Marie v Plaňanech, sv. Václava v Kouřimi a sv. Havla ve Škvrňově.

Zobraz / Skyj

Ringelland - Habrkovice u Kutné Hory

Habrkovice 34, 284 01 Kutná Hora, Tel: +420 721 295 522, +420 607 168 152
Jediný zvířecí park v ČR, kde můžete vidět zvířata nejen v klecích a výbězích, ale i v manéži. V roce 2008 se v Habrkovicích u Kutné Hory usadila drezérská rodina Ringelových a začala ze starého objektu budovat svůj zvířecí park. Otec Ivan a jeho dva synové Tomáš a Jan celý život pracovali jako drezéři se svými skupinami šelem v mnoha cirkusech po celé Evropě. Matka Olga pracovala v manéži s třítunovým hrochem, kterého vychovala od malička.

Zobraz / Skyj

Zaniklé Labe

Labe sice již dávno není stříbropěnné, ale není ani tak špinavé jako tomu bylo před deseti lety a mnohde se v něm opět dá i koupat. Procházka po jeho březích nepostrádá na zajímavosti. V širším či užším pásu po obou březích od Týnce až po Veltruby se zachovaly lužní lesy. Vyzvednout je třeba především chráněnou přírodní rezervaci Veltrubský luh s koberci bledulí v předjaří. Obdivovat můžete i četná slepá ramena Labe s typickým rostlinstvem a živočišstvem, která zůstala po regulaci Labe v první polovině 20. století.

Zobraz / Skyj

Venkovské stavby 19. – 20. století

Krajina kolem Kutné Hory byla zásluhou po staletí trvající hornické činnosti velmi záhy odlesněna. Proto se zde začalo stavět z kamene. To je i důvod, proč tu nalezneme jen velmi málo roubenek. V druhé polovině 19. století byly původní ať již kamenné či roubené stavby přezdívány. Řadu staveb ve stylu lidového baroka nejdete v Jakubu. Krásným příkladem venkovské barokní architektury je bývalá formanská hospoda v Markovicích. V Nových Dvorech byla postavena řada domů v klasicistním stylu. V Habrkovicích se lidoví stavebníci inspirovali empírem. V Žehušicích a v okolních vesnicích se dochovalo mnoho staveb nesoucí rysy pseudorománských a pseudogotických staveb. Zpravidla v podobě ornamentální výzdoby fasád se odrazil vliv secese. Jednotlivé stavby najdete v každé druhé vesnici.

Zobraz / Skyj

Výrovka neboli Vavřinecký potok

Pramení v Kochánově, teče severním směrem k rybníku Vavřinec a vlévá se do Labe. Pod rybníkem Vavřinec teče pěkným údolím s listnatými lesy a loukami úzkým a nepřehledným korytem se stromy v řečišti. Od Církvic je koryto kamenité a v řečišti se objevují četné peřeje. Údolí je stále sevřené. U Toušic se v korytě projevuje terénní zlom, který vytvořil obtížnou kaskádu s ostrými kameny. Pod Kouřimí se údolí otevírá, řeka ztrácí spád a meandruje místy zarostlým korytem k ústí. Potok je sjízdný za větší vody při tání nebo po deštích. Každoročně v říjnu je zde pořádáno vodácké splutí, kdy je voda zajištěna vypouštěním z rybníka. Celkový sjížděný úsek – 49,4 km.

Zobraz / Skyj

Velký okruh kolem Kutné Hory – (po žluté turistické značce)

Trasu začínáme u železniční stanice – Kutná Hora město odkud se vydáme po rovinách ke kostelu Nejsvětější Trojice. Další úsek vede přes Markovičky, Přítoky k Malému a Velkému Kuklíku, kde se nám nabízí krásný pohled na město. Ovocnými sady projdeme Gruntou do obce Kaňk, vystoupáme až na vrchol kopce k přírodní rezervaci „Na Vrších“ a přes Sedlec se vrátíme do Kutné Hory.

Zobraz / Skyj

Putování za Davidovou hvězdou

V Kolíně sídlila největší venkovská židovská obec meziválečné republiky. Mnoho Židů žilo i v Kutné Hoře a Čáslavi. Většina z nich zahynula v letech druhé světové války, zůstala však po nich řada památek. V Kolíně je to především starobylý židovský hřbitov, synagoga a dokonce část gheta. V Kutné Hoře a v Čáslavi lze zhlédnout synagogu. V Čáslavi můžete navštívit i židovské oddělení hřbitova. Další hřbitovy jsou i v Malešově a ve Zbraslavicích.

Zobraz / Skyj

Paleontologická stezka

Ke Kutné Hoře sahalo v dávné minulosti moře. A právě na rozhraní moře a souše žilo velké množství živočichů, jejichž zkameněliny dodnes můžeme nalézt. K nejvděčnějším nalezištím patří ústřičný slap u Nové Lhoty. Připomenout je třeba ale i chráněná paleontologická naleziště Skalka na Kaňku, Kamajka u Rohozce či ústřičný slap u Červených Peček.

Zobraz / Skyj

Po stopách husitů

Cestu začínáme prohlídkou husitského města Čáslav. Zde si prohlédneme Žižkovu síň s ostatky Jana Žižky z Trocnova (1.patro radnice) a náměstí s Žižkovým pomníkem od sochaře Josefa Václava Myslbeka. Z Čáslavi pokračujeme přes Malín zpět do Kutné Hory, odkud se vydáme romantickým údolím Vrchlice na Sion – sídlo husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé.

Zobraz / Skyj

Mineralogická cesta

Širší okolí Kutné Hory skrývá řadu zajímavých mineralogických nalezišť. V těsném okolí Kutné Hory jsou to především stříbrné a další rudy a produkty jejich rozpadu. U Malešova se nachází skarnové ložisko. Mezi Ratboří a Polepy lze rýžovat české granáty. V mnoha potocích na Čáslavsku lze vyrýžovat vedle řady minerálů i ryzí zlato. Nerosty alpských žil a mnoho dalších lze nalézt v lomech na amfibolit v Markovicích či Libodřicích.


 

   1  [2] [3]

Další